آنالیز و شمارش

آنالیز و شمارش : الگوریتمهای شمارش گرافها و داده ساختارهای گرافی/ نویسنده: آندریا ماریانو ؛ مترجمین: محمدعلی محمودیار، محمدجعفر تارخ ؛ با حمایت انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

250000 تومان
250000 تومان 
اضافه به سبد خرید