آشنایی با سرویس های پهن باند (IP/MPLS - WDM)

نام کتاب : آشنایی با سرویس های پهن باند (IP/MPLS - WDM)

نویسنده : سمیرا حسینقلی لو- مهدی زیاری   

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

150000 تومان
150000 تومان 
اضافه به سبد خرید